Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

Salgsbetingelser

Priser

Alle våre priser er veiledende utsalgspriser inklusiv merverdiavgift. Frakt kommer i tillegg. Prisene kan endres uten forvarsel da dette kan skyldes økte transportkostnader, endring i valutakurser, skrivefeil eller økte priser fra våre leverandører.

Frakt

Det beregnes automatisk kr 140,- i frakt. Ved tunge gjenstander som tv, printere og lignende vil det bli etterfakturert faktiske fraktkostnader over kr 140,-
Det er kundens ansvar å sjekke om varene har transportskader umiddelbart etter leveransen.

Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da bli belastet med fraktkostnader tur/retur + eventuelt oppkravsgebyr, samt et gebyr pålydende kr. 100,-.

Returvarer sendt i oppkrav blir ikke innløst.

Produktansvar

Skader på personer eller ting som er forårsaket av en brist eller feil på leverte produkter og/eller tjenester, hefter Nortec Levanger AS i det omfang ansvaret kan pålegges oss. Nortec Levanger AS påtar seg ikke i noe tilfelle ansvaret for tap i drift, tid, fortjeneste eller lignende indirekte tap.

Garanti, reklamasjon og angrerett

Ved innlevering/tilbakesending av produktet til oss, så dekker Nortec Levanger AS reparasjonskostnadene innenfor produktets garantitid. Husk å legge med kopi av kvittering. Hvor lenge garantien varer, kan variere fra produkt til produkt. Er du i tvil, kontakt oss på levanger@nortec.no.

Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Se for øvrig pkt. for reklamasjon

Reklamasjon - Dine rettigheter ved feil og mangler

”Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.
Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse.

Feil du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist.

Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig.
Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner.
Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten.

Ved ikke feil på produkt/feilbruk.

 

Hvis det viser seg at det ikke er feil på produktet, eller at feilen skyldes feilbruk/ytre påvirkning (for eksempel søl), så må du regne med å betale for servicekostnadene eventuelt reparasjonen selv. Vi foretar også prisoverslag/reparasjoner på produkter etter at garantitiden er utløpt.

Prisoverslaget må betales selv om reparasjonen ikke anbefales. Ferdig reparert produkt må hentes innen 3 måneder, ellers blir produktet solgt for å dekke kostnadene. Når det gjelder reparasjonstid, kan det variere sterkt. Vi kan aldri si nøyaktig på forhånd hvor lang tid det vil ta, men vi kan antyde en tid for deg. Lurer du på om reparasjonen er ferdig, kan du sende mail til oss på service@nortec.no.

Vi jobber hele tiden med å kunne yte deg best mulig kvalitet og vi tar gjerne imot både "ris og ros".

Angrerett og uavhentede pakker

Dersom du skulle angre på ditt kjøp hos oss, er det Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (Angrerettloven) som gjelder. Iht. angrerettloven har du noen plikter og oppgaver. Disse finner du i avsnittene nedenfor. Vi ønsker at transaksjonene rundt dette skal være så enkle som mulig for alle parter innenfor lovens bestemmelser. Under finner du noen viktige utdrag fra angrerettloven:

  • Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.(jf Angrerettloven § 6, punkt e)
  • Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side. (jf. Angrerettloven § 12 punkt a)
  • Angreretten kan ikke gjøres gjeldende for lyd- eller bildeopptak eller datamaskinprogram der forbrukeren har brutt forseglingen.(jf. Angrerettloven § 12 siste ledd)
  • Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).
  • Dersom du benytter deg av angreretten ifm. med et tilvirkningskjøp, så er du pliktig til å betale de ekstra kostnadene som påbeløper for utført arbeid og medgåtte materialer (jf. Angrerettloven §16 første ledd).

Det oppfordres til at "Angrepakken" sendes som pakkepost slik at du ved å sjekke Posten sine sider har full oversikt over hvor ditt produkt befinner seg i postens system frem til det ankommer oss.

Under er det noen eksempler på fremgangsmåter du kan benytte.

  • Hent pakken snarest mulig. Kontakt Nortec Levanger AS for angrerett. Du betaler kun returporto og ditt tilgodehavende vil bli oversendt din konto et par dager etter at vi har mottatt og behandlet "angrepakken".
  • Send oss et brev som sier at du angrer ditt kjøp og få postoperatøren til å returnere varen til oss.

Punkt 1 og 2 krever en aktiv handling fra deg (husk 14 dagers fristen nevnt i angrerettloven §11), på en slik måte at det ikke er noen tvil om at du benytter deg av din angrerett. Med andre ord slik at vi kan behandle saken på en rask og smertefri måte for alle parter iht. Angrerettloven.

Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Du vil da bli belastet med reelle kostnader og andre konkrete tap vi har i forbindelse med omgjøring av transaksjonen.